АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електричної енергії) –
сукупність об’єднаних в єдину систему локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації про споживання електричної енергії.

АСКОЕ забезпечує для промислових споживачів можливість оперативного збору даних про споживання електричної енергії по всіх об’єктах підприємства та автоматизації формування звітів, а також можливість детального аналізу споживання завдяки наявності погодинних та напівгодинних графіків активної та реактивної потужності та миттєвих парметрів електричної енергії.

Актуальність впровадження АСКОЕ в останній час зросла після прийняття та введення в дію Закону України «Про ринок електричної енергії», завдяки якому в Україні з 01.07.2019 року введено в дію риночну модель формування вартості електроенергії та риночні взаємовідносини між суб’єктами (споживачами, виробниками, операторами системи розподілу та передачі та ін.)

Впровадження АСКОЕ є обов’язковим для всіх виробників електроенергії та споживачів зі встановленою потужністю 150 кВт та вище, або середньомісячним споживанням електроенергії в обсязі 50 тис. кВт*г та вище. Крім цього, впровадження АСКОЕ необхідно споживачам, які планують перехід на погодинні розрахунки за електроенергію ( «группа А» )

Виконуємо наступні работи під ключ:

  • Обстеження об’єкту, збирання необхідної технічної документації;
  • Розробка технічного завдання (ТЗ) та робочого проекту (РП)
    на створення АСКОЕ;
  • узгодження ТЗ та РП з ОСР та іншими суміжними суб’єктами;
  •  поставка обладнання АСКОЕ;
  •  виконання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт на об’єктах;
  • навчання обслуговуючого персоналу;
  • введення АСКОЕ в дослідну та промислову експлуатацію;
  • технічне обслуговування та супровід АСКОЕ